Alapos jogi elemzés, az elérhető célok világos kitűzése, figyelem, őszinteség és hatékonyság.

Mi, a Solt & Társai Ügyvédi Társulás jogászai felkészülten várjuk, hogy bármely jogi közreműködést igénylő ügyben segítségére lehessünk, amellyel Ön vagy vállalkozása szembe találja magát.

Nem ma kezdtük.

A számok nyelvén: nyolcvan év ügyvédi praxis, hatszáz peres eljárás, kétezer cégügy, nyolcezer szerződés, harmincezer ügyfél.

A jogi nyelvezet érthetetlen, a jogszabályok útvesztőjében csak eltévedni lehet, mondják. Mi azt valljuk, hogy bizony meg lehet találni a legrövidebb utat és a legérthetőbb megfogalmazást is, tudásunkat és tapasztalatunkat nem saját ügyfeleink elbűvölésére, hanem érdekeik hatékony képviseletére kell fordítani. Erre törekszünk, ezt is tesszük minden esetben.

A társulásról

A Solt & Társai Ügyvédi Társulást 2008-ban hoztuk létre az ügyvédi törvény és a Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi társulásról szóló szabályzata alapján a megbízások ellátásában való tartós közreműködés céljából. A Társulás tagjai valamennyi a Társulás keretébe tartozó tevékenység végzése közben jogosultak ezen név valamint a „Solt & Társai” elnevezés használatára.

Társulásunk filozófiája a jogi problémák őszinte, ügyfélközpontú megközelítése. Célunk hosszú távú ügyfélkapcsolatok kiépítése, hisszük, hogy az évtizedekig tartó bizalmi jogviszony ügyfeleink részére is értéket képvisel.

Ügyfélkörünket elsősorban magyar és külföldi kis- és középvállalkozások alkotják, de több magyarországi érdekeltséggel rendelkező multinacionális vállalat, önkormányzat és költségvetési szerv számára is nyújtunk jogi tanácsadást és ellátunk perbeli képviseletet. A komplex szolgáltatást igénylő tartós megbízással rendelkező ügyfeleinknek a legegyszerűbb szerződések megkötésétől kezdve a teljes projektek lebonyolításáig mindenben rendelkezésre állunk.

Alapelvünk, hogy a hatékony munkavégzés kulcsa a csapatmunka. Valljuk, hogy az ügyfelek professzionális kiszolgálásának alapja a különböző jogterületek szakértőinek integrált munkája. Ezért hoztuk létre társulásunkat.

Társulásunk magyar és angol nyelven dolgozik.

Van, amit mi nem tudunk ügyfeleink részére magunk biztosítani. Ilyenkor is segítünk ügyfeleink részére, hogy a megfelelő szaktudást megfelelő kondíciókkal vehesse igénybe. Együttműködünk speciális szakterületekre szakosodott jogász és nem jogász szakemberekkel, valamint más országok ügyvédi irodáival is.

Irodánk a város közepén, könnyen megközelíthető és jó parkolási lehetőségekkel ellátott, exkluzív környezetben található.

Referenciák

Ügyfélkörünket elsősorban magyar és külföldi kis- és középvállalkozások alkotják, de több magyarországi érdekeltséggel rendelkező multinacionális vállalat, önkormányzat és költségvetési szerv számára is nyújtunk jogi tanácsadást és végzünk ügyvédi tevékenységet. A Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi honlap tartalmáról szóló állásfoglalásának megfelelően az irodánk által képviselt ügyfelek illetve ügyek megnevezését mellőzzük.

Kérjük esetleges kérdése esetén szíveskedjék telefon vagy e-mail útján felvenni a kapcsolatot irodánk munkatársaival, akik készséggel állnak rendelkezésére.

CSR / PRO BONO

Ügyfeleink szolgálata mellett társulásunk elkötelezett a közjó és a rászorulók szolgálata iránt is.

A Solt & Társai Ügyvédi Társulás alkalmanként kedvezményes vagy ingyenes ügyvédi segítséget nyújt non-profit szervezetek részére, és számos erre rászoruló magánszemély ügyét is jelképes összeg fejében látja el.

Pro bono tevékenységünk során sem engedünk a magunk munkájával szemben támasztott elvárásainkból: alapos jogi elemzés, az elérhető célok világos kitűzése, figyelem és őszinteség.

Ha Ön Magyarországon regisztrált és ténylegesen is tevékenységet folytató non-profit szervezet képviselője és a szervezetnek jogi segítségre van szüksége, jelentkezzen.

Dr. Horváth Henriette ügyvéd

Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

Diplomáját 1991-ben szerezte az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Gazdasági jogalkotás terén minisztériumi munkatársként dolgozott, majd több évet külföldön töltött, ahol nemzetközi ügyvédi irodák joggyakorlatáról szerzett tapasztalatokat. Elsősorban társasági jogra, a non-profit szféra részére vállalt feladatokra, ingatlanjogra, valamint családjogra specializálódott. Gyermekjogi szakjogász.

Kiemelt szakterületek:

 • Társasági jog
 • Non-profit szervezetek
 • Gyermekjog
 • Családjog
 • Ingatlanjog

Munkanyelv:

 • Magyar
 • Angol

Email:

Dr. Káposztás Ágnes ügyvéd

Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

2011-től a Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett ügyvéd. Diplomáját 2005-ben szerezte meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. Gyakornokként, ügyvédjelöltként és remek principálisok irányítás mellett szerzett joggyakorlat után hozta létre saját ügyvédi irodáját, amely a Solt & Társai Ügyvédi Társulás tagja. Elsősorban ingatlanjogra, azzal kapcsolatos különböző jogi tevékenységekre, valamint cégügyekre és nagyobb volumenű követelésbehajtások jogi lebonyolítására specializálódott.

Kiemelt szakterületek:

 • Ingatlanjog
 • Cégjog
 • Követeléskezelés

Munkanyelv:

 • Magyar
 • Angol

Email:

Dr. Olt Mátyás Gergely ügyvéd

Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

A Pécsi Ügyvédi Kamaránál bejegyzett  egyéni ügyvéd. Diplomáját 2006-ban szerezte meg a Miskolci Egyetem  Állam- és Jogtudományi Karán. Több  éves államigazgatási munka után, jelentős hazai ügyvédi irodáknál szerzett joggyakorlatot.  Hosszú ideje dolgozik bizonyos ügyekben együtt a társulással, melyhez a 2017 évben csatlakozott is. Elsősorban büntetőjogra, gazdasági jogra és ingatlanjogra  specializálódott.

Kiemelt szakterületek:

 • Gazdasági jog
 • Büntetőjog
 • Ingatlanjog
 • Munkanyelv:

  • Magyar
  • Angol

  Email:

  Dr. Pintér Zsófia ügyvéd

  Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

  2014-től a Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett ügyvéd. Diplomáját 2008-ban szereztem meg a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog-és Államtudományi Karán.

  Kiemelt szakterületek:

 • Ingatlanjog
 • Gazdasági jog
 • Szerzői jog
 • Munkanyelv:

  • Magyar
  • Angol

  Email:

  Dr. Solt Péter irodavezető ügyvéd

  Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

  1996-tól a Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett ügyvéd. Diplomáját 1993-ban szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Jelentős hazai ügyvédi irodáknál szerzett joggyakorlat és rövid egyéni ügyvédi praxis után hozta létre saját ügyvédi irodáját, amely a társulás alapító tagja. Elsősorban adatvédelemre, munkajogra, valamint nemzetközi értékpapír-műveletekre és külkereskedelmi ügyletek jogi lebonyolítására specializálódott. Certified DPO képesítéssel rendelkezik.

  Kiemelt szakterületek:

 • Adatvédelem
 • Munkajog
 • Pénzügyi jog
 • Munkanyelv:

  • Magyar
  • Angol

  Email:

  Adatvédelem

  Dr. Solt Péter, a Solt & Társai Ügyvédi Társulás ügyvédje hosszú idő óta foglalkozik adatvédelemmel, már szakdolgozatát is ebből írta, és adatvédelmi tárgyú szakvéleményeket készített az oktatási tárca részére. Az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) elfogadását megelőzően is sok cég adatvédelmi szabályzatát dolgozta ki, a GDPR elfogadását követően pedig számtalan és cég intézmény megbízása alapján végezte el a GDPR megfelelés előkészítése körébe tartozó jogi feladatokat.

  A GDPR megfelelőség biztosítása körébe a jogi feladatokon túl informatikai feladatok is tartoznak, ezért a Solt & Társai Ügyvédi Társulás a teljes megfelelőségi projektet informatikus alvállalkozók bevonásával vállalja.

  Büntetőjog

  A Solt & Társai Ügyvédi Társulás a gazdasági bűncselekmények és az úgynevezett „fehérgalléros” bűncselekmények terén széles körű tapasztalatokkal rendelkezik, és elsősorban ezen bűncselekmények kapcsán vállal jogi tanácsadást, és megbízói sértetti, illetve terhelti képviseletét, a nyomozás megkezdésétől egészen a jogerős bírósági ítélet meghozataláig.

  Ingatlanjog

  A Solt & Társai Ügyvédi Társulás vállalja az általa képviselt társaságok és magánszemélyek részére ingatlan adásvételi és egyéb ingatlannal kapcsolatos szerződések (opciós szerződések, bérleti szerződések, használati szerződések stb.) elkészítését és ellenjegyzését, továbbá az illetékes földhivatal előtti eljárásban történő képviseletet. Az ingatlanügyeken belül irodánk a társasházak alapítása és működése során felvetődött problémák megoldásában segítő kezet nyújt, vállalja a társasház alapítás, a társasház alapító okiratának módosítása kapcsán szükséges dokumentumok elkészítését, teljes körű ügyintézést az illetékes hatóságok előtti eljárásokban.

  Ezen túlmenően ügyfeleink részére rendszeres jogi tanácsadást tartunk a komplex ingatlanvásárlásaik és fejlesztési beruházásaik terén. Ezen tevékenységükbe beletartozik az adott ingatlan jogi helyzetének előzetes vizsgálata, az adásvételi szerződésen felül szükséges kiegészítő szerződések elkészítése, az adójogi megfontolások érvényesítése.

  Komplex jogi képviselet

  A Solt & Társai Ügyvédi Társulás kiemelt célja, hogy ügyfeleinkkel hosszú távú kapcsolatot építsünk ki. Ezért arra törekszünk, hogy ügyfeleink részére teljeskörű jogi szolgáltatás nyújtsunk, amely a mindennapi ügyvitel körébe tartozó szerződések megszerkesztését, a társasági és a munkajogi problémák megoldását illetve az ingatlanügyletek és értékpapírügyletek lebonyolítását egyaránt átfogja.

  Munkajog

  A Solt & Társai Ügyvédi Iroda rendszeresen nyújt jogi tanácsadást az általa képviselt társaságok és magánszemélyek részére a munkajog valamennyi területére kiterjedő kérdésekben. Ügyfeleink részére elkészítjük, illetőleg igény szerint véleményezzük a munkaviszonyhoz kapcsolódó szerződéseket, vállaljuk a kollektív szerződések, és egyéb ide vonatkozó dokumentumok elkészítését. Közreműködünk a munkajogi felelősséggel, illetve a munkaszerződés megszűnésével kapcsolatos jogviták - lehetőleg peren kívüli - rendezésében, és amennyiben szükséges ellátjuk ügyfeleink képviseletét a munkaügyi peres eljárás során.

  Ellátjuk a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos jogi feladatokat és képviseljük ügyfeleinket a munkaügyi ellenőrzési eljárások során és igény esetén komplex munkajogi audit elvégzését is vállaljuk.

  Peres eljárások (képviselet polgári peres és nemperes eljárásokban, választottbíróság előtti képviselet)

  A Solt & Társai Ügyvédi Társulás vállalja az általa képviselt társaságok és magánszemély ügyfelek képviseletét a legkülönfélébb gazdasági, polgári jogi és közigazgatási ügyekben a hazai bíróságok és más közigazgatási szervek előtt folyamatban lévő ügyekben. Irodánk elsősorban a jogvita egyezségi úton történő rendezésére törekszik.

  A perbebocsátkozást megelőzően felmérjük ügyfeleink reális esélyeit és tájékoztatjuk őket az elérhető eredményekről, a várható időtartamról és költségekről. Vállaljuk továbbá ügyfeleink képviseletét a magyar és nemzetközi (angol tárgyalási nyelvet lehetővé tévő) állandó illetve eseti választottbírósági eljárásokban.

  Társasági jog

  A Solt & Társai Ügyvédi Társulás napi rendszerességgel lát el jogi tanácsadói tevékenységet bel- és külföldi gazdasági társaságok számára a társasági jog valamennyi területén. Vállaljuk a cégalapításhoz, cégmódosításhoz (beleértve a cégek átalakulását és megszüntetését is) szükséges jogi dokumentumok elkészítését, ellenjegyzését és a cégbíróság előtti eljárásban történő képviseletet. A Cégbíróság előtti képviseleten túlmenően vállaljuk a NAV, MNB és az egyéb hatóságok előtti eljárásban történő képviseletet.

  Elkészítjük ügyfeleink részére a társasági jog és az üzletvitel szempontjából jelentős belső szabályzatokat (SzMSz, Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági Ügyrend, egyéb szabályzatok) is.

  Családjog

  A Solt & Társai Ügyvédi Társulás egyik kiemelt szakterülete a családjog. Családjogi ügyek ellátása során elsődleges célunk minden esetben a peren kívüli megállapodás elősegítése. Készséggel állunk rendelkezésre, ha jogi tanácsadásra, ügyvédi támogatásra van szüksége.

  Jelentős tapasztalattal rendelkezünk a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések, valamint a házastársi vagyonközösség megszüntetéséről és járulékos kérdések rendezéséről szóló megállapodások elkészítésében, és az abban való jogi tanácsadásban. Minden esetben olyan javaslatot teszünk a megállapodások tartalmi elemeire vonatkozóan, melyek a felek - és a kiskorú gyermekek - méltányos érdekeit kölcsönösen szem előtt tartják.

  Társulásunk a családjog mellett gyermekjogok érvényesítésére irányuló ügyeket is vállal. Dr. Horváth Henriette gyerekjogi szakjogász.

  Kapcsolat

  Cím:
  1011 Budapest, Bem rkp. 26. fszt. 3.
  Email cím:
  Telefonszám:
  +36-1-239-8476